QuickPlast

Plastry Zdrowotne

Dieta

dysgrafia co to je – Przyczyny i skutki dysgrafia

dysgrafia co to je – Przyczyny i skutki dysgrafia

Dysgrafia jest specyficznym zaburzeniem, które dotyka umiejętności pisania i grafomotoryki. Osoby cierpiące na dysgrafię często mają trudności z formowaniem liter, pisaniem w linii, utrzymaniem odpowiednich odstępów między wyrazami, a także z pisownią. To frustrujące dla nich, ale także wpływa na ich samopoczucie.

Przyczyny

Przyczyny dysgrafii mogą być różnorodne. Jest to zwykle wynik niewłaściwego rozwoju mózgu, który odpowiada za funkcje pisania i mowy. Innymi czynnikami mogą być:

 • Niedostateczne umiejętności motoryczne – brak precyzji ruchowej w palcach i dłoniach utrudniającej pisanie;
 • Problemy z percepcją wzrokową – trudność w odczytywaniu i rozpoznawaniu liter oraz słów;
 • Trudności w koordynacji wzrokowo-ruchowej – trudność w śledzeniu wzrokiem i kontrolowaniu ruchu dłoni podczas pisania;
 • Dysfunkcja układu nerwowego – zaburzenia w pracy mózgu wpływające na procesy odpowiedzialne za pisanie;
 • Genetyczne czynniki ryzyka – istnieje możliwość, że dysgrafia jest dziedziczna i może być przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Zaburzenia towarzyszące dysgrafii

Dysgrafia często jest skojarzona z innymi zaburzeniami i trudnościami, takimi jak:

 • Dysleksja – trudności w odczytywaniu i rozumieniu tekstu;
 • Dysortografia – trudności w pisowni i ortografii;
 • Dyskalkulia – trudności w matematyce i liczeniu;
 • Dyspraksja – trudności w planowaniu i wykonywaniu zadań motorycznych.

Efekty dysgrafii

Dysgrafia może prowadzić do wielu trudności w życiu codziennym i akademickim. Oto kilka przykładów:

 1. Problemy z nauką pisania i przepisywania treści, co może wpływać na wyniki szkolne;
 2. Niska czytelność i zrozumiałość pisanych tekstów;
 3. Niedokładność i błędy ortograficzne;
 4. Niskie poczucie własnej wartości i frustracja;
 5. Trudności w zdobywaniu wiedzy na lekcjach, ze względu na problemy z notatkami;
 6. Mniejsza szansa na rozwinięcie pełnego potencjału intelektualnego ze względu na ograniczenia w wyrażaniu się pisemnie;
 7. Mniejsze możliwości zatrudnienia w przyszłości, ze względu na ograniczenia w pisaniu dokumentów i raportów.

Często zadawane pytania

1. Jak rozpoznać dysgrafię u dziecka?

Rozpoznanie dysgrafii u dziecka może być trudne, ponieważ każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Jednakże, jeśli zauważasz pewne symptomy, takie jak trudności w pisaniu, nieczytelne litery, problemy z utrzymaniem linii, powinieneś skonsultować się z pedagogiem lub specjalistą od uczenia się.

2. Czy dysgrafia może być wyleczona?

Niemniej jednak, dysgrafia może być zarządzana i można nauczyć się strategii, które pomogą w radzeniu sobie z tym problemem. Specjalista od uczenia się może zalecić odpowiednie ćwiczenia i metody, które pomogą poprawić pisownię i grafomotorykę.

3. Czy dysgrafia jest dziedziczna?

Istnieje możliwość, że dysgrafia jest dziedziczna i może być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jeśli masz w rodzinie historię dysgrafii lub innych trudności z pisaniem, istnieje większe prawdopodobieństwo, że twoje dziecko może również być dotknięte tym zaburzeniem.

Podsumowanie

Dysgrafia jest specyficznym zaburzeniem, które wpływa na umiejętność pisania i grafomotoryki. Przyczyny mogą być różnorodne, ale wpływa to na codzienne życie i rozwój naukowy dotkniętych osób. Ważne jest, aby zrozumieć symptomy i skonsultować się z pedagogiem lub specjalistą od uczenia się, aby uzyskać odpowiednią pomoc i wsparcie dla osób z dysgrafią.